• banner 2015 copy
  • banner 2015 1
  • banner 2015

Tin tức luyện thị ielts

Cấu Trúc Câu Trong Ngữ Pháp IELTS

Cấu trúc câu trong luyện thi ielts, đây là điểm ngữ pháp được sử dụng nhiều và được giám khảo đánh giá kĩ.

Nâng cao cách làm bài IELTS Reading chọn ý chính cho đoạn văn

Cách làm bài thi IELTS Reading chọn ý chính cho đoạn văn nâng cao.

Bộ Giáo Dục Ra Quyết Định IELTS 3.5 Miễn Phi Tốt Nghiệp PTTH

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo vừa ra quyết định miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ cho các học sinh có điểm IELTS 3.5 trở lên. Phần thi đại học và cao đẳng sẽ tùy thuộc vào yêu cầu của từng trường. Luyện thi ielts để có được bằng cấp quốc tế và đón nhận cơ ...

nghe
nói
c
viết